Wie zijn Wij

Wij zijn Paulien, Geert (zoon) en Corlene (schoondochter) van Rijn, samen bieden wij zinvolle
dagbesteding aan op onze mooie vernieuwde zorgboerderij ‘De Boerderijn’. In het verleden hebben wij
dagelijks koeien gemolken. Nu verzorgen we de opfok van het vee voor kaasboerderij Captein.

Sinds 2002

Wij zijn in 2002 begonnen als zorgboerderij in Zoeterwoude en na 10 jaar hebben wij de kans gekregen om het woondeel van onze boerderij te vernieuwen. Op deze manier hebben we ruimte kunnen creëren voor logeeropvang.
Dit is een kans die we graag aangrijpen om jongens vanaf 12 jaar te laten meegenieten van onze boerderij in de polder
van Zoeterwoude.

Ons werk

Doelstelling

Plezier, ontspanning en vooral je zelf mogen zijn, staan op de eerste plaats en zijn belangrijke uitgangspunten.
Er werken bij ons 10 hulpboeren per dag, die wij samen met de vrijwilligers begeleiden. De mensen die bij ons werken
hebben behoefte aan arbeidsmatige dagbesteding en/of een zinvolle daginvulling. Wij verwachten inzet, maar iedereen
kan op zijn eigen tempo werken. Als iemand nieuw is op onze boerderij zal de begeleiding samen de wensen en
mogelijkheden bespreken in een kennismakingsgesprek. We vinden het erg belangrijk iedere hulpboer in kleine groepjes te begeleiden en de ondersteuning te bieden die men nodig heeft. Bewust kiezen we voor een klein aantal
hulpboeren in een kleinschalige omgeving zodat er veel tijd is voor persoonlijke aandacht en hechten wij veel waarde
aan de sociale ontwikkeling van onze hulpboeren. Daarbij werken we met z’n allen dagelijks aan het creëren van een
gezellige, veilige en warme werkplek, waar veel aandacht voor elkaar is en waar iedereen zichzelf mag zijn.
Het belangrijkste op de zorgboerderij is dat alles in alle rust gebeurt en dat mens en dier van elkaar kunnen genieten.

Veiligheid

Wij streven er naar om een zo veilig mogelijke omgeving te bieden door op ons bedrijf een risico inventarisatie te laten doen. Deze inventarisatie wordt regelmatig herhaald. Ook zijn er regels over wat wel en niet mag, en wat te doen bij calamiteiten. Dit nemen we maandelijks met elkaar door. Regels zijn er om op een prettige en veilige manier samen te kunnen werken en leven op de boerderij.

Een keer komen kijken?

Wil je een keer bij ons komen kijken? Neem dan eens contact met ons op, dan spreken we de mogelijkheden met je door.