Tilcursus

Dit jaar hebben we weer een tilcursus georganiseerd.
Jennifer Adler is al 25 jaar fysiotherapeut en heeft een eigen praktijk.
Zij kwam de training verzorgen. Omdat we op de boerderij de hele dag fysiek bezig zijn vinden wij het belangrijk dat we leren om zuinig te zijn op onze rug en lichaam.

Eerst een gedeelte theorie op het bord via de beamer.
Hulpboeren en vrijwilligers hebben de theorie geprint meegekregen om thuis nog eens te kunnen bestuderen. Met mooie plaatjes was daarop te zien hoe je het beste kunt tillen, schoffelen, onkruid wieden enzovoorts.

Na de theorie was het tijd om buiten in de praktijk te gaan oefenen.
Alle spullen stonden al klaar. Jennifer deed eerst de handeling voor en daarna mocht iedereen het na doen. De hulpboeren moedigde elkaar aan en omstebeurt hebben we op de juiste manier een kruiwagen, emmer, en gieter getild. Ook hebben we geleerd hoe we op een goede manier kunnen schoffelen en vegen. Goed door je knieën gaan, billen naar achter, holle rug, kijk naar voren bij het tillen, door je knieën zakken als je de kruiwagen weer neerzet, uitademen met tillen allemaal bruikbare tips. Er werd zelfs geoefend met Suzanne en Kirsten als ‘zware ’inhoud van de kruiwagen dat was hilarisch!

Aan het einde van deze leerzame middag kreeg iedereen een til certificaat uitgereikt door Jennifer. Herhalen is de sleutel tot leren, en het was goed om weer bewust te worden van hoe we ons lichaam het beste kunnen beschermen. Wat een geslaagde dag!