IMG_2281

Doelgroep

Op zorgboerderij “De Boerderijn” heten we verschillende doelgroepen welkom:

  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met een autistische stoornis
  • Leerlingen van het speciaal onderwijs
  • Combinatie van bovenstaande

Maximum aantal deelnemers per dag: 10
Elke dag zijn er vrijwilligers om te helpen met de begeleiding. Wij werken vaak 1 op 2. Iedere hulpboer werkt met
leerdoelen die we jaarlijks evalueren in het persoonlijke zorgplan. De hulpboeren zorgen zelf voor het vervoer en een
lunchpakket.

Financiën

Wij hebben een samenwerkingsverband met GEMIVA, IPSE DE BRUGGE en de HAARDSTEE (gehandicaptenzorg). Hoofdzakelijk wordt de zorg op “De Boerderijn” geleverd via PGB (Persoons Gebonden Budget). Neem voor andere financieringsmogelijkheden contact met ons op.

Stage bedrijf

Het is bij ons mogelijk om op 2 manieren stage te lopen:

  • Als je een reguliere MBO opleiding volgt en leert voor begeleider. (medewerker maatschappelijke zorg, begeleider
    specifieke doelgroepen, begeleider gehandicapten zorg enz.)
  • Of als je op het speciaal onderwijs zit en bij ons komt leren om hulpboer te worden.

Een keer komen kijken?

Wil je een keer bij ons komen kijken? Neem dan eens contact met ons op, dan spreken we de mogelijkheden met je
door.