Feest 20 jarig bestaan zorgboerderij ‘De Boerderijn’

Feest

Zaterdag 3 september 2022

Na 2 weken onkruid wieden, vegen, opruimen, tafels schuren, stoelen poetsen, schoonmaken was het dan eindelijk zo ver……………………..
Onze zorgboerderij  ‘De Boerderijn’ bestaat 20 jaar!

Het weer was prachtig, de zon scheen en iedereen had er veel zin in!
Tussen 14.00 en 17.00 uur mochten alle hulpboeren en vrijwilligers vrienden, familie, kennissen uitnodigen om een rondleiding te geven over de boerderij. Iedereen vertelde enthousiast over wat ze allemaal doen. Ook kwamen er buren langs, vrienden, oud logees en hulpboeren, collega’s vanuit het speciaal onderwijs, en zelfs de burgemeester. Er was een water koe die gemolken kon worden, een mega gave stormbaan, een kleine springkussen, dames die de schmink verzorgde, ijsjes kar, poffertjes kraam,  en ook het drinken werd vanuit een leuke baristo auto geschonken.  Het was allemaal super goed verzorgd en iedereen genoot er zichtbaar van.
De chocotoko van de Zoetelaar hadden hele mooie en lekkere chocola gemaakt met ons logo en 20 jaar bestaan erop gemaakt.
Het werd lekker druk maar super gezellig!!

Na 17.00 uur bleef onze vaste groep over: de hulpboeren en vrijwilligers.
Opeens moesten Geert, Corlene en Paulien gaan zitten er kwam een verrassing.
De hulpboeren en vrijwilligers begonnen te zingen, en hadden een heel gaaf lied gemaakt met eigen tekst. Echt ontzettend knap!
Iedereen zong uit volle borst mee. Paulien is 65 jaar geworden afgelopen zomer en gaat vanaf januari 2023 met pensioen. 
Natuurlijk blijft Paulien actief betrokken maar ze gaat vooral alle leuke dingen blijven doen. Geert heeft een tekst gemaakt waarin hij de jaren doorloopt en iedereen opnoemt die bij ons is komen werken.

In de avond wordt Paulien in het zonnetje gezet en krijgt van de vrijwilligers een bloemen abonnement.
De vrijwilligers en hulpboeren hadden nog meer geregeld: we kregen namelijk een prachtig bord voor aan de geitenweide met ons nieuwe logo.
En een hele mooie stevige konijnen ren, daar kunnen de konijnen lekker van de zomer in los lopen.  
Ook kreeg Geert een leuk schilderij van een vrijwilliger. Wat zijn we verwend!

Natuurlijk hebben wij ook wat leuks geregeld voor onze hulpboeren en vrijwilligers want met elkaar doen we het tenslotte allemaal op de boerderij. Iedereen heeft een mooie pet gekregen met het logo en een wandplank met het 20 jaar bestaan erop. Alle vrijwilligers kregen een mooie bos bloemen, en een kaas plank met het logo erop.

Reas kwam een lekkere BBQ verzorgen, en de muziek werk geregeld door een DJ.
Een hulpboer heeft een mooi optreden als Frozen prinses gedaan.
We hebben gedanst tot het donker werd!!

We zijn verwend met cadeautjes, kaartjes, tekeningen, bloemen, planten,  en veel lieve woorden.
Iedereen is blij en gelukkig op onze boerderij, een veilige warme gezellige plek waar iedereen zichzelf kan zijn.
Dat is toch wel een grootste compliment wat we kunnen krijgen!

Zoals veel hulpboeren ook achteraf zeiden: een dag om nooit meer te vergeten!

Tilcursus 2022

 

We hebben eindelijk weer een tilcursus kunnen organiseren.
Jennifer Adler van Fysio praktijk Benthuizen kwam langs. Zij gaf een mooie presentatie met een stukje theorie.
Maar daarna zijn we met z’n alle naar buiten gegaan om te oefenen.
Hoe til je nou op een juist manier een kruiwagen? Ook hebben we geoefend met schoffelen. Natuurlijk met een bier krat tillen, want tja dat is ook belangrijk vonden sommige hulpboeren haha! Maar vooral hebben we allemaal geleerd hoe we zuinig kunnen zijn op ons lijf door op de juiste manier te willen en hulpmiddelen te gebruiken. Het was een leerzame dag! Aan het einde kreeg iedereen een mooi certificaat uitgereikt! 

 

 

Eindelijk weer een gezellig vrijwilligers uitje beleefd in de Zoetelaar

Het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers kon 2 jaar niet door gaan door de corona situatie. Gelukkig dit jaar wel. Wat zijn wij dankbaar dat al onze vrijwilligers zelfs in de corona tijd, ons en de hulpboeren zijn blijven ondersteunen. Dit jaar zijn we naar de Zoetelaar geweest. Daar hebben we genoten van een heerlijke lunch en een chocolade workshop. Het was leuk om te doen en we mochten onze eigen creaties mee naar huis nemen. Een heerlijk chocolade ei, lollies, bonbons. Wouter en Dennis waren onze gastheren. Het was een gezellige leerzame en vooral smakelijke dag!

 

 

 

 

 

Keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ weer behaald!

Keurmerk certificaat 2022

 

We hebben het keurmerk weer behaald van ‘Kwaliteit laat je zien’. In de link hierboven staat het certificaat.
Elke 3 jaar krijgen we bezoek van een onafhankelijke auditor, en werken wij achter de schermen hard om aan alle eisen te voldoen. Geert en Corlene hebben de audit dit jaar van Paulien overgenomen en verzorgd. Natuurlijk vinden wij goede kwaliteit en veilige zorg erg belangrijk, maar de eisen en regelgeving worden alleen maar meer en intensiever.
Wij zijn dan ook blij dat alle extra kantooruren en inzet ook weer worden beloond met het certificaat. 

Doelstelling en inhoud Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Het systeem wil zorgboeren ondersteunen bij het zichtbaar maken van dat wat ze op hun bedrijf te bieden hebben aan begeleiding en zorg. De cliënt en de zorgpartners weten dan hoe de zorg en begeleiding eruit zien op de zorgboerderij. Ze kunnen dan bepalen of het aanbod past bij hun doelstellingen.

Wettelijke vereisten

De Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt dat een ieder die zorg verleent aantoonbaar aan de kwaliteit werkt en daar jaarlijks verslag van doet. De AWBZ-toelating vraagt ook om getoetste kwaliteit. Daarnaast eist de ARBOwet dat iedere (agrarische) onderneming een risico inventarisatie uitvoert. Ook de verzekeraars vragen om veiligheidsmaatregelen en kwaliteitsborging om de risico’s te beperken en de premies betaalbaar te houden. Allemaal redenen voor de zorgboer om aan kwaliteit te werken. Bovendien maakt het de zorgboer nog meer bewust waar het bij de zorgverlening aan kwetsbare mensen om gaat. Kwaliteitsbeleid is tevens een hulpmiddel om aan de zorgvragers, hun ouders en instellingen te laten zien wat zorg met kwaliteit op de boerderij voorstelt.

Evaluatie, wat houdt het in?

De zorgboer stelt zelf zijn kwaliteitssysteem op. De voorwaarden waaraan hij moet voldoen om geregistreerd te worden, zijn vastgelegd in het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Zijn alle voorwaarden aantoonbaar geregeld, dan volgt officiële registratie. Deze registratie hebben wij al sinds 2007. Iedere zorgboer die geregistreerd wil blijven stuurt jaarlijks een verslag naar Federatie Landbouw en Zorg. In dit verslag moet worden beschreven hoe de goede voornemens zijn uitgevoerd. Ook dit jaarverslag wordt getoetst.

Keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’

De kwaliteit op het bedrijf in de praktijk moet ook worden getoetst. Via Federatie Landbouw en Zorg nodigt de zorgboer een onafhankelijk beoordelaar uit. Deze bezoekt het bedrijf en toetst of het ingevulde kwaliteitssysteem effectief operationeel is. Bij positief resultaat wordt dan het keurmerk verleend. Deze toetsing dient eens in de drie jaar uitgevoerd te worden.

Met deze aanpak van evaluatie gevolgd door een externe toetsing behouden de zorgboeren het initiatief. Zij laten zien dat zij zelf aan hun kwaliteitsborging werken. Dit wordt door de zorgvragers en de overheid als zeer waardevol gezien.

Wie verleent het keurmerk?

Federatie Landbouw en Zorg verleent het keurmerk en laat de evaluatie van de kwaliteitssystemen, de beoordeling van de jaarverslagen en de organisatie van de audits door een onafhankelijke organisatie uitvoeren.

Wat betekent het keurmerk voor de deelnemende zorgboeren?

Deelnemende zorgboeren die gebruik maken van het kwaliteitssysteem zijn direct aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor deelnemers van zorgboerderijen. Met het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ voldoen de zorgboeren aan:

  • Kwaliteitswet zorginstellingen
  • ARBO wet
  • Wet klachtenrecht
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen

Nieuwe aanwinst op de boerderij Billie!

Billie

Maandag 24 januari 2022 is onze nieuwe aanwinst gekomen.
Pup Billie. Is het geen schatje? Billie is een kruising dog en zal een mooie grote hond worden.
Billie krijgt veel liefde en aandacht van alle hulpboeren.